DIRECT MAIL UKÁŽE MOŽNOSTI LOGIKu

INSPIRACE

DIRECT MAIL UKÁŽE MOŽNOSTI LOGIKu

Společnost LOGIK spustí ve druhé polovině března direct mailovou B2B kampaň s názvem „Získejte čas na to, co máte rádi…“. Kampaň chce ukázat potenciálním zadavatelům kreativitu nástrojů tištěné reklamy a zároveň praktickým předmětem připomenout, že díky činnosti skupiny LOGIK jim zbyde čas na to, co mají opravdu rádi.

Hlavním sdělením kampaně je fakt, že unikátní kombinace služeb společnosti LOGIK dokáže marketingovým manažerům a nákupčím zodpovědným za průběh reklamní kampaně výrazně ušetřit čas a peníze. LOGIK v sobě totiž spojuje nejen služby tiskárny, ale i reklamní agentury, stejně jako vývojového a grafického studia. Díky zkušenostem pak dokáže prostředky tištěné komunikace využít maximálně efektivně.

„Uvědomujeme si, že lidem zodpovědným za reklamní kampaně zbývá stále méně času na to, co mají rádi. Často je to dané právě spoluprací s mnoha dodavateli, kteří dělají pouze dílčí činnosti v rámci jedné kampaně. V LOGIKu kampaň navrhneme s využitím optimálních prostředků, připravíme jednotlivé prvky a postaráme se o jejich bezproblémovou a rychlou výrobu s maximální cenovou efektivitou,“ říká Václav Loubek, marketingový manažer společnosti LOGIK.

Adresáti obdrží speciální zásilku v podobě fotorámečku, ve kterém bude zasunut personalizovaný dopis s hlavním sdělením. Hlavní prvek kampaně, fotorámeček, v rámci tohoto adresného mailingu slouží sekundárně i jako obálka obchodního psaní a dopis jako adresní štítek pro distribuci. Cílem je deklarovat široké možnosti tiskových řešení, která mohou kromě hlavní funkcionality nabídnout další, nestandardní benefity s vnímanou přidanou hodnotou jak pro zadavatele, tak pro příjemce této nejrozšířenější formy komunikačního mixu.

Pro kampaň je připravena i samostatná microsite, která umožňuje jednoduchým způsobem projevit zájem o osobní schůzku, případně i předem definovat okruh zájmu potenciální spolupráce v rámci širokého portfolia společnosti LOGIK (ofsetový tisk, digitální tisk, vývoj a realizace kartonových POS, krabic nebo kompletní segment marketingové komunikace a grafických služeb).

Kampaň bude podpořena tiskovou inzercí, komunikačními aktivitami na webu a ucelenou PR kampaní. Svůj rámeček mohou samozřejmě získat i další zájemci, kteří si ho mohou společně s fotografií a osobní schůzkou domluvit přímo prostřednictvím uvedené microsite.

Připravena je i přesná metodika vyhodnocení efektivity kampaně. Autorem návrhu je marketingové oddělení společnosti LOGIK. Kompletní příprava a produkce kampaně probíhají in house s využitím disponibilních prostředků a technologií společností. „Touto kampaní chceme demonstrovat naše schopnosti, které v praxi oceňuje již více než 15 % českých firem z Czech TOP 100, k čemuž se netradiční forma direct mailu skvěle hodí,“ popisuje Václav Loubek.


Napište nám:

print@log.cz

Volejte nám:

+420 270 004 398


DIRECT MAILY SPOLEČNOSTI LOGIK BODUJÍ

INSPIRACE, blog

DIRECT MAILY SPOLEČNOSTI LOGIK BODUJÍ

Direct mailing s vnímanou přidanou hodnotou představuje pro nás i naše zákazníky způsob, jak za…

více ›

3D BETLÉM

INSPIRACE, design, vyrobili jsme…

3D BETLÉM

Při návrhu PF pro rok 2018 jsme se inspirovali 3D knihami, které jsme nedávno odevzdali…

více ›

JEŽÍŠEK, NEBO SANTA CLAUS?

INSPIRACE

JEŽÍŠEK, NEBO SANTA CLAUS?

Letošní péefko, tak jak je naším dobrým zvykem, má za cíl nejen potěšit a zaujmout originalitou,…

více ›

Přivítali jsme jaro…

INSPIRACE

Přivítali jsme jaro…

Při návrhu obalů a dalších promo materiálů pro naše klienty se snažíme, aby samotný prvek měl…

více ›

LOGIK, S.R.O.

Společnost LOGIK patří mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky s rozsáhlými možnostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládají certifikáty FSC a PEFC.

TOP