postpress, technologie

VRTÁNÍ DO PAPÍRU, KARTONU A LEPENKY

Polygrafická výroba se dnes skládá z celé řady dílčích operací, z nichž jednou je i vrtání do papíru. Jde o technologii, kterou tiskárny mnohdy berou jako samozřejmou. V oblasti vrtání, stejně jako v ostatních segmentech dokončujícího zpracování, dochází k pozvolnému vývoji jak samotné technologie, tak i zařízení. Ve většině případů se k vrtání používají speciální vrtačky určené právě ke zpracování papíru, kartonů a lepenek. Existují však také zcela specifická zařízení, například specializované jednonožové řezačky, které jsou vybaveny vrtacím ústrojím.

Kromě tohoto řešení se v některých tiskárnách můžeme setkat i s variantou využívající stojanové vrtačky. Ty jsou vhodné pouze pro některé druhy aplikací. Vždy je však nutné zajistit, aby byl přístroj doplněn o speciální vrták do papíru. V opačném případě by pochopitelně došlo k poškození vrtaného papíru, kartonu nebo lepenky.

Kde se dá vrtání využít?

Tento výrobní postup již dávno neslouží pouze pro děrování u kalendářů. V některých provozech jde o často využívanou technologii dokončovacího zpracování, ale navíc lze vrtané otvory využít jako zajímavý grafický prvek. Existují také některé druhy speciálních kroužkových vazeb, kde kvůli tvaru nebo velikosti otvorů není možné použít výsek.Kulaté otvory po vrtání mají oproti vysekávaným otvorům spoustu výhod

Vrtání se použije v případech, kdy by na materiálu mohly po výseku zůstat nežádoucí stopy. Při přípravě většího množství otvorů se na výsekové matrici připravují tzv. můstky, kde je nůž pro výsek přerušen, aby v okamžiku výseku zůstal celý arch pohromadě. Vyseknuté tvary drží díky tenkému proužku se zbytkem archu. Oproti tomu je u vrtání kulatý otvor naprosto čistý. 

Další výhodou vrtání je možnost zpracování i většího množství archů najednou. Některé vrtačky umožňují pracovat se stohy o výšce okolo 50 mm, existují však i modely pro stohy o výšce 100 mm. Produkty navíc mohou mít atypické tvary, popřípadě se může jednat o snesené složky s různými formáty materiálů.

Nespornou výhodou vrtání jsou i velmi malé otvory. Výsek je totiž možný jenom do určité velikosti stanovené možností fyzického tvarování výsekového nože. Pokud má být tiskovina opatřena otvorem o průměru 2 mm, je pochopitelně vhodnější použít speciální vrták s malým průměrem.

Největším omezením při vrtání papíru je tvar otvorů. Vrtačkou je možné vyrobit pouze kruhové otvory, avšak třeba vazba twin-wire vyžaduje otvory hranaté. Pro zpracování vrtáním také není ideální, pokud je nutné vytvořit větší množství otvorů, které nejsou v jedné ose.

Pro vrtání dvou otvorů jsou pochopitelně výhodnější (ale také investičně náročnější) dvouvřetenové vrtačky. Výhodou tohoto řešení je především vyšší produktivita. Otvory jsou totiž provedeny najednou bez jakéhokoliv posunu, což zvyšuje nejen rychlost, ale také přesnost zpracování. U vícevřetenových vrtaček přitom platí, že rozteč jednotlivých vrtaných otvorů lze velmi jednoduše nastavovat. Kromě jedno- a dvouvřetenových vrtaček se vyrábí také celá řada dalších modifikací. Ve společnosti LOGIK disponujeme zařízeními umožňujícími vrtat i čtyři otvory.


Napište nám:

print@log.cz

Volejte nám:

+420 270 004 398


OŘEZ NA FORMÁT

postpress, technologie

OŘEZ NA FORMÁT

Nedílnou součástí každého polygrafického provozu by měla být i vlastní knihárna. Společnost LOGIK…

více ›

LEPENÍ DO BLOKU

postpress, technologie

LEPENÍ DO BLOKU

Technologie lepení do bloku (resp. bloková vazba) se používá u tiskových produktů, u nichž je…

více ›

KAŠÍROVÁNÍ

postpress, technologie

KAŠÍROVÁNÍ

Kašírování (jinak také laminování papírem, olepování, potahování, …) je technologie polepování…

více ›

LAMINACE A LAKOVÁNÍ

postpress, technologie

LAMINACE A LAKOVÁNÍ

Polygrafie je výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy…

více ›

ZUŠLECHŤOVÁNÍ TISKU

postpress, technologie

ZUŠLECHŤOVÁNÍ TISKU

Prostřednictvím nejmodernějších metod zušlechťování vkládáme do tisku osobitost. Zvýrazníme…

více ›

JAKÉ DRUHY KNIŽNÍCH VAZEB ZNÁTE?

postpress, taháky, knižní vazba

JAKÉ DRUHY KNIŽNÍCH VAZEB ZNÁTE?

MĚKKÉ VAZBY Vazba V1 s drátěnými skobkami V1 – sešitová brožura šitá. V2 – lepená, tzv.…

více ›

LOGIK, S.R.O.

Společnost LOGIK patří mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky s rozsáhlými možnostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládají certifikáty FSC a PEFC.

TOP