OBAL A JEHO FUNKCE

logistika, obaly

OBAL A JEHO FUNKCE

Slovo „obal“ používáme k označení obalového prostředku nebo souboru prostředků, které

 • zabezpečují ochranu produktů před poškozením,
 • zabraňují škodám, které by mohly produkty způsobit,
 • umožňují oběh produktů,
 • usnadňují spotřebu produktů.

Naopak „balení“ je činnost spočívající v přípravě produktů pro oběh a spotřebu pomocí obalových prostředků a funkční spojení produktu s obalovými prostředky.

Obaly jsou rozdělovány do tří hlavní skupin, přičemž každá skupina obalů plní specifické funkce:

 1. spotřebitelský (primární) obal,
 2. manipulační (sekundární) obal,
 3. přepravní obal (terciární) obal.

Není nutné použít pro každý produkt všechny tři typy obalů. U některých produktů plní primární obal stoprocentně i funkci obalu manipulačního (např. pytel cementu nebo sud piva), některé produkty mají pouze přepravní obal (cihly nebo obráběcí stroje).

Spotřebitelský obal (primární obal)

Spotřebitelský obal bezprostředně obaluje daný produkt, často usnadňuje spotřebu a obsahuje marketingové a legislativou vyžadované informace. Většinou se jedná o nejmenší distribuční nebo uživatelské množství. Spotřebitelský obal plní mnoho funkcí, jejichž zastoupení se u jednotlivých produktů liší (podle charakteru výrobku).


Příklad primárního obalu

Základní funkce spotřebitelského obalu:

 • ochranná – chrání výrobek před poškozením, znečištěním apod.,
 • manipulační – usnadňuje manipulaci s produktem,
 • informační – poskytuje informace o výrobku a výrobci, EAN atd., a to především spotřebiteli,
 • marketingová – prodejní, propaguje produkt nebo značku, „obal prodává“.

Z výše uvedených funkcí spotřebitelského obalu vyplývají i nároky na něj. Požadavky na materiál nebo kombinaci materiálů, zpracování (např. potisk, povrchová úprava), velikost a tvar – to vše určuje výslednou cenu obalu. Především z ohledem na marketingovou funkci spotřebitelského obalu producenti často volí nákladnější řešení (větší obal, kvalitní potisk, nápadité zpracování).

Příklad primárního obalu

Spotřebitelské obaly najdeme především u spotřebního zboží určeného pro B2C trhy (potraviny, drogistické zboží, hračky, elektronika apod.). U výrobků, které nejsou konečným produktem, ale pouze jeho součástí (např. komponenty pro elektrotechnický, strojírenský nebo automobilový průmysl), se spotřební obal často vůbec nevyskytuje (netýká se však produktů balených jako náhradní díly).

Manipulační obal (sekundární obal)

Tento obal chrání spotřebitelsky zabalený produkt nebo skupinu produktů a usnadňuje jejich manipulaci v rámci distribučního řetězce. Manipulační obal plní stejné funkce jako obal spotřebitelský, avšak s rozdílnou intenzitou.

Příklad sekundárního obalu

 Funkce manipulačního obalu:

 • manipulační – usnadňuje manipulaci s produktem a jeho skladování, usnadňuje automatizaci v rámci montážních linek, usnadňuje umístění výrobku v rámci maloobchodu,
 • ochranná – chrání primární balení před poškozením,
 • informační – poskytuje informace o výrobku a výrobci, EAN atd. – především pro jednotlivé články distribučního řetězce,
 • marketingová – pro některé drobnější produkty vyrábíme barkety, které zvýrazní umístění produktu v prodejní regále (jistě znáte menší krabice s potiskem obsahující např. cereální tyčinky).
Příklad kombinace primárního a sekundárního obalu

Hlavní funkcí této skupiny obalů je usnadnění manipulace. Na konci distribučního řetězce jsou výrobky z manipulačního obalu vyjmuty (někdy je manipulační obal upraven do podoby prodejního displeje) a obal se stává odpadem anebo je v rámci logistiky poslán zpět k dalšímu naplnění (často v rámci B2B trhů – např. automotive). Manipulační obal může mít podobu „krabice“ vyrobené z různých materiálů – nejčastěji z vlnité lepenky, dále pak z plastu, dřeva či kovu. Dalším častým způsobem je také balení do teplem smrštitelné fólie.

U manipulačního obalu je často větší prostor pro racionalizaci a snížení nákladů na balení (nejen na samotný obal).

Přepravní obal

Přepravní obal tvoří samostatnou jednotku určenou pro přepravu. Funkce přepravního obalu je

 • přepravní – umožňuje a racionalizuje přepravu produktu,
 • ochranná – chrání produkt během přepravy a skladování,
 • informační – poskytuje informace pro identifikaci v rámci logistiky.
Příklad přepravního obalu

Základní funkcí přepravního obalu je zajistit zabaleným produktům co nejjednodušší a bezpečný tok v rámci logistického řetězce. Typickým představitelem přepravního balení je paleta v kombinaci s dalšími fixačními a ochrannými prvky (fólie, vázací pásky). Dalším častým způsobem je kartonová krabice v kombinaci s různými fixačními prvky (bublinková fólie, vzduchové polštářky, muchlaný papír, fixační tělíska apod.). Tento způsob balení je využíván především v zásilkovém obchodě (e-shopy).


Napište nám:

print@log.cz

Volejte nám:

+420 270 004 398


POMÁHÁME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NAPLŇOVAT JEJICH CÍLE

agentura

POMÁHÁME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NAPLŇOVAT JEJICH CÍLE

PRACUJEME PRO NEJVĚTŠÍ ZÁKAZNÍKY NA TRHU. PŘIDEJTE SE K NIM I VY Na počátku každé realizace…

více ›

CHCETE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY? UMÍME TAKÉ EXKLUZIVNÍ ŠPERKY

agentura

CHCETE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY? UMÍME TAKÉ EXKLUZIVNÍ ŠPERKY

Že dokážeme navrhnout a realizovat cokoliv ze světa tisku, to už určitě víte. Umíme toho ale…

více ›

BENU V NOVÉM HÁVU

agentura

BENU V NOVÉM HÁVU

Cílem projektu brandingu bylo vhodným způsobem navázat na nově budovaný komunikační koncept…

více ›

SPOLEČNOST LOGIK

agentura

SPOLEČNOST LOGIK

Patříme mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky. Máme rozsáhlé možnosti v…

více ›

CHCETE BÝT SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKEM?

agentura

CHCETE BÝT SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKEM?

Jaké jsou důvody, proč spolupráci se společností LOGIK volí už více než 15 procent firem ze…

více ›

OTEVŘENÍ PARKOVÉHO MUZEA

event

OTEVŘENÍ PARKOVÉHO MUZEA

Klient: Skanska Reality, a. s. V polovině června se společnost LOGIK podílela na organizaci…

více ›

DONUTY NA SNĚHU

event, case study

DONUTY NA SNĚHU

Klient: La Lorraine, a. s. Pro segment donutů jsme v letošní zimě připravili a kompletně…

více ›

LOGISTIKA není jen dodání zboží

logistika

LOGISTIKA není jen dodání zboží

Logistika je důležitým spojovacím článkem mezi výrobou a zákazníkem, představuje veškeré skladové…

více ›

LOGIK, S.R.O.

Společnost LOGIK patří mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky s rozsáhlými možnostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládají certifikáty FSC a PEFC.

TOP