správné podklady aneb nejlepší je PDF

prepress, taháky

správné podklady aneb nejlepší je PDF

Pro předání finálních tiskových dat je nejlepší používat formát souboru PDF. Tento formát dokáže při správném nastavení zachovat všechny důležité informace o bitmapových i vektorových objektech. Používá také účinnou kompresi dat, takže není zbytečně velký.

 1. PDF by mělo být kompozitní, ne separované, vyhovující specifikacím PDF/X-1a.
 2. PDF stránky by měly mít spadávku 3–5 mm a ořezové a pasovací značky u všech dat (včetně raznice nebo parciálního laku).
 3. Čistý formát musí být v dokumentu vycentrován.
 4. Veškeré texty musí být převedeny do křivek nebo musí být do PDF vložené veškeré použité fonty.
 5. PDF dokument musí být v režimu CMYK.
 6. Rozlišení bitmap 300–350 DPI, pérovek 1 200 DPI (tenké linky v bitmapové grafice nemusejí být vždy správně reprodukovány). Nižší rozlišení = horší výsledná kvalita.
 7. Pro správné vyřízení složitějších zakázek můžeme požadovat maketu.
 8. Profil výstupního záměru je třeba nastavit tak, aby odpovídal určeným tiskovým podmínkám:  
  - pro lesklý nebo matný křídový papír ISO Coated v2 nebo CoatedFOGRA39,
  - pro bílý ofsetový papír ISO Uncoated nebo UncoatedFOGRA29.
 9. Texty minimálně 3 mm, ideálně však víc než 5 mm od hrany čistého formátu.
 10. Jednotlivé podklady nepřipravovat do tiskové montáže, ale jako samostatné soubory.

Pokud však potřebujete ve svých datech provést jakoukoli úpravu nebo budete chtít ze zdrojových dat grafický návrh teprve připravit, uvádíme zde formáty ideální pro dodání podkladů:

TEXTY A TABULKY

Formáty: textové a tabulkové editory (TXT, DOC, XLS, …).
Forma: optimálně bez formátování, finální text po jazykových korekturách.

VEKTOROVÁ GRAFIKA neboli křivky (LOGA, ERBY, VLAJKY APOD.)

Formáty: AI, EPS, PDF nebo CDR ve vektorech.
Fonty (písmo): v logotypech musí být text rozkřivkovaný, jinak hrozí poškození vzhledu loga nebo jeho části.

BITMAPOVÁ GRAFIKA neboli rastr (FOTOGRAFIE, KRESBY, MALBY)

Formáty: TIFF, EPS, JPEG, PSD
Rozlišení:
– 300 DPI pro tisk ofsetem – zobrazení 1 : 1.
– 200 až 300 DPI pro digitál – zobrazení 1 : 1.
– 300 DPI pro tisk velkých formátů určených pro pohled z větších vzdáleností – měřítko 1 : 10.

DODÁNÍ DAT

E-mailem obchodníkovi nebo na ctp@log.cz – do velikosti 10 MB.
Větší soubory na FTP klienta, popř. na médiích – CD, DVD, flash disku apod.
Popř. s využitím dočasných webových úložišť www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com.


Napište nám:

print@log.cz

Volejte nám:

+420 270 004 398


CTP: DŮLEŽITÝ KROK NA CESTĚ KE KVALITNÍMU TISKU

prepress, tiskárna

CTP: DŮLEŽITÝ KROK NA CESTĚ KE KVALITNÍMU TISKU

Moderní ofset nabízený dnes v tiskárně LOGIK je tradiční představě vzdálen světelné roky. Díky…

více ›

CO TO JE PREPRESS?

prepress, tiskárna

CO TO JE PREPRESS?

Anglické slovo „prepress“ znamená „předcházející tisku“. Označením PREPRESS je myšlena příprava…

více ›

Jak připravit tiskové PDF

prepress, taháky

Jak připravit tiskové PDF

DESATERO ÚSPĚŠNÉHO TISKU: PDF by mělo být kompozitní, ne separované, vyhovující specifikacím…

více ›

LOGIK, S.R.O.

Společnost LOGIK patří mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky s rozsáhlými možnostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládají certifikáty FSC a PEFC.

TOP