LOGIK, certifikace

POLITIKA KVALITY | ETICKÝ KODEX

Společnost LOGIK, s.r.o., jako dodavatel v oblasti polygrafické výroby si uvědomuje, že dodržování zásad sociální odpovědnosti, etických zásad podnikání, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí je trvalou součástí každodenních činností, a proto ve vztahu ke své činnosti, rozšiřování portfolia zákazníků, udržování spokojenosti stálých zákazníků, posílení pozice na trhu a uplatňování požadavků standardů ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 se zavazuje k plnění této politiky systému řízení:

  • Kvalitní produkty a služby jsou základem našeho podnikání. Nabízíme komplexní služby, které se snažíme stále rozšiřovat a zkvalitňovat. Zajistíme výrobu produktů v té nejvyšší kvalitě od návrhu až po finalizaci. Chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro naše zákazníky a obchodní partnery a zároveň pozitivně přispívat ke zkvalitnění životního prostředí.
  • Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem kvality našich výrobků a poskytovaných služeb. Proto naše společnost nejen udržuje, ale neustále zvyšuje odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců a obchodních partnerů.
  • Klademe důraz na kvalitu a původ vstupních surovin a tím chráníme životní prostředí. Přednostně používáme ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie a služby. Snažíme se maximálně snižovat negativní dopady polygrafické výroby na kvalitu životního prostředí řádným tříděním vznikajících odpadů a přednostním předáváním odpadů k dalšímu využití.
  • Plníme legislativní požadavky. Specializovaní pracovníci neustále udržují a aktualizují legislativní registr, přičemž vyhodnocují povinnosti vyplývající pro naši společnost z právních předpisů či jiných požadavků. Dodržujeme zásady etického podnikání bez úplatků, korupce, podvodů či jiných nekalých podnikatelských a obchodních praktik. Dodržujeme zásady transparentního podnikání, zachováváme důvěrnost informací.
  • Snažíme se zajistit ty nejlepší pracovní podmínky. Neustále analyzujeme a vyhodnocujeme environmentální a etické aspekty vyplývající z naší činnosti a rizika v oblasti bezpečnosti práce. Tím předcházíme případným haváriím, poruchám a pracovním úrazům. Posilujeme vědomí zaměstnanců o důležitosti dodržování zásad etického kodexu, etického podnikání, ochrany vlastního zdraví a zdraví svých kolegů, životního prostředí a klademe důraz na osobní odpovědnost za prosazování a dodržování etického kodexu, etického podnikání, právních a jiných předpisů při práci.
  • Máme otevřený přístup a dělíme se o naše poznatky. Dbáme na komunikaci jak se zaměstnanci společnosti, tak se zákazníky, dodavateli i dalšími stranami. Nasloucháme jim, reagujeme na jejich připomínky a požadavky plníme rychle. Pravdivě informujeme veřejnost a všechny zainteresované strany o výsledcích a dopadech činností a cílech v oblasti ochrany životního prostředí. Podporujeme vzájemnou výměnu informací.
  • Zavedli jsme a udržujeme požadavky spotřebitelských řetězců a zavázali jsme se plnit závazky v souladu s Policy for the Association of Organizations with FSC® (FSC-POL-01-004) a s mezinárodním standardem PEFC® ST 2002:2020.
  • Závazek vedení společnosti k trvalému zlepšování efektivnosti integrovaného systému řízení. Vyhlášená POLITIKA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY A ENVIRONMENTU byla schválena vedením a je jím podporována. Pro její naplnění se vedení zavazuje tuto politiku dodržovat a její dodržování vyžadovat ode všech zaměstnanců i obchodních partnerů.

Tomáš Říha
jednatel společnosti
V Praze dne 3. ledna 2022


Napište nám:

print@log.cz

Volejte nám:

+420 270 004 398


POMÁHÁME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NAPLŇOVAT JEJICH CÍLE

agentura

POMÁHÁME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NAPLŇOVAT JEJICH CÍLE

PRACUJEME PRO NEJVĚTŠÍ ZÁKAZNÍKY NA TRHU. PŘIDEJTE SE K NIM I VY Na počátku každé realizace…

více ›

NABÍZÍME SVOJE SLUŽBY, ABYCHOM TO VŠECHNO ZVLÁDLI

ofsetový a digitální tisk

NABÍZÍME SVOJE SLUŽBY, ABYCHOM TO VŠECHNO ZVLÁDLI

NAŠE KOMPLEXNÍ SLUŽBY Nabízíme návrh produktu, jeho vývoj, konstrukci, grafiku i tisk – zvládneme…

více ›

CHCETE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY? UMÍME TAKÉ EXKLUZIVNÍ ŠPERKY

agentura

CHCETE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY? UMÍME TAKÉ EXKLUZIVNÍ ŠPERKY

Že dokážeme navrhnout a realizovat cokoliv ze světa tisku, to už určitě víte. Umíme toho ale…

více ›

BENU V NOVÉM HÁVU

agentura

BENU V NOVÉM HÁVU

Cílem projektu brandingu bylo vhodným způsobem navázat na nově budovaný komunikační koncept…

více ›

SPOLEČNOST LOGIK

agentura

SPOLEČNOST LOGIK

Patříme mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky. Máme rozsáhlé možnosti v…

více ›

CHCETE BÝT SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKEM?

agentura

CHCETE BÝT SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKEM?

Jaké jsou důvody, proč spolupráci se společností LOGIK volí už více než 15 procent firem ze…

více ›

OTEVŘENÍ PARKOVÉHO MUZEA

event

OTEVŘENÍ PARKOVÉHO MUZEA

Klient: Skanska Reality, a. s. V polovině června se společnost LOGIK podílela na organizaci…

více ›

DONUTY NA SNĚHU

event, case study

DONUTY NA SNĚHU

Klient: La Lorraine, a. s. Pro segment donutů jsme v letošní zimě připravili a kompletně…

více ›

LOGIK, S.R.O.

Společnost LOGIK patří mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky s rozsáhlými možnostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládají certifikáty FSC a PEFC.

TOP