služby, design

ZLOM a textová úprava podkladů

Zajistíme novinový i knižní zlom, zpracování obsáhlých produktových katalogů, textové korektury, jazykové úpravy a copywriting.

Pro předání finálních tiskových dat je nejlepší používat formát souboru PDF. Tento formát dokáže při správném nastavení zachovat všechny důležité informace o bitmapových i vektorových objektech. Používá také účinnou kompresi dat, takže není zbytečně velký.

Pokud však potřebujete ve svých datech provést jakoukoliv úpravu nebo budete chtít ze zdrojových dat grafický návrh teprve připravit, uvádíme zde formáty ideální pro dodání podkladů:

texty a tabulky
 • Formáty: textové a tabulkové editory (TXT, DOC, XLS, …)
 • Forma: optimálně bez formátování, finální text po jazykových korekturách
vektory neboli křivky (loga, erby, vlajky apod.)
 • Formáty: AI, EPS, CDR ve vektorech, zkřivkované PDF
 • Fonty: v logotypech musí být text rozkřivkovaný (hrozí poškození vzhledu loga nebo jeho části)
bitmapa neboli rastr (fotografie, kresby, malby)
 • Formáty: TIFF, EPS, JPEG, PSD
 • Rozlišení:
  • 300 DPI pro tisk ofsetem – zobrazení 1 : 1
  • 200 až 300 DPI pro digitál – zobrazení 1 : 1
  • 300 DPI – měřítko 1 : 10 pro velkoformátový tisk určený pro pohled z větších vzdáleností

Napište nám:

print@log.cz

Volejte nám:

+420 270 004 398


LOGIK, S.R.O.

Společnost LOGIK patří mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky s rozsáhlými možnostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládají certifikáty FSC a PEFC.

TOP