PŘEHLED CERTIFIKÁTŮ, JICHŽ JE LOGIK DRŽITELEM

certifikace

PŘEHLED CERTIFIKÁTŮ, JICHŽ JE LOGIK DRŽITELEM

CERTIFIKÁT O SHODĚ S NORMOU ISO 12647-2:2004 AMD.1:2007
Tento certifikát potvrzuje, že společnost Heidelberg Praha, spol. s r. o., provedla v polygrafickém provozu společnosti LOGIK, s.r.o., zavedení procesních kalibrací barevnosti a ověřila, že dosažené tiskové parametry jsou ve shodě s tiskovou normou ISO 12647-2:2004 Amd.1:2007.

CERTIFIKÁTY ČSN ISO 9001:2016 A ČSN EN ISO 14001:2016
Jsme držiteli certifikátů ISO. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP.

CERTIFIKÁT FSC
V rámci environmentálně orientované politiky jsme schopni realizovat projekty s certifikátem FSC®, který zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů.

CERTIFIKÁT PEFC
Náš zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládá také certifikát PEFC. Certifikace lesů systémem PEFC je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujících k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Zapojili jsme se do projektu Zelená firma. Aktivně pracujeme na tom, abychom snižovali spotřebu energie a množství vznikajícího odpadu.


Napište nám:

print@log.cz

Volejte nám:

+420 270 004 398


CERTIFIKÁT PEFC

certifikace

CERTIFIKÁT PEFC

Náš zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládá certifikát PEFC. Certifikace lesů systémem…

více ›

LOGIK JE ZELENÁ FIRMA

certifikace

LOGIK JE ZELENÁ FIRMA

Společnost LOGIK, s.r.o., je zapojena do unikátního projektu ZELENÁ FIRMA. V jeho rámci ekologicky…

více ›

ISO certifikace

certifikace

ISO certifikace

Kontinuálně hledáme nové cesty, jak snižovat spotřebu energie a. eliminovat množství…

více ›

CERTIFIKÁT FSC

certifikace

CERTIFIKÁT FSC

V rámci environmentálně orientované politiky jsme schopni realizovat projekty s certifikátem…

více ›

LOGIK, S.R.O.

Společnost LOGIK patří mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky s rozsáhlými možnostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládají certifikáty FSC a PEFC.

TOP